pressure diaphragm tank คือจะทำหน้าที่เก็บน้ำไว้ในถังในช่วงที่ปั๊มน้ำทำงานและช่วยรักษาระดับแรงดันของน้ำให้สม่ำเสมอในช่วงปั๊มน้ำหยุดทำงาน ภายในแท็งก์จะมีไส้ยางเพื่อเก็บน้ำและภายนอกไส้ยางจะมีแรงดันลม เมื่อปั๊มน้ำทำงานน้ำจะเข้าไปในระบบและ บางส่วนจะเข้าไปในไส้ยางขยายตัวบีบแรงดันลมซึ่งอยู่ภายนอก และเมื่อปั๊มน้ำหยุดทำงานแรงดันลมที่ถูกบีบไว้ซึ่งมีแรงดันสูงกว่าแรงดันน้ำในไส้ยาง จะบีบน้ำเข้าไปในระบบห้สม่ำเสมอ

ส่วนประกอบของ pressure tank
1. ตัวถัง
2. ถุงยาง diaphragm
3. ลม