ชุดปั๊มน้ำสำหรับระบบเพิ่มแรงดัน PACKAGED BOOSTER PUMP SET
หรือในบ้านเราเรียกว่า บูสเตอร์ปั๊ม (ฺBooster Pumps) ใช้ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบนอนหรือแบบตั้ง สำหรับระบบเพิ่มแรงดัน รวมถึงงานส่งน้ำ สำหรับอาคารสูง สามารถใช้ได้ทั้งน้ำร้อน และน้ำเย็น
หลักในการทำงาน ของระบบ Booster Pump คือ
• การรักษาแรงดันภายในระบบ ให้มีความคงที่สมํ่าเสมอ โดยอาศัยการทำงานของสวิสท์แรงดัน (Pressure Switch) เป็นตัวตัดต่อการทำงาน
• ระบบบูสเตอร์ปั๊มที่นิยมใช้กันจะเป็นแบบทำงานสลับและเสริมช่วย (Alternate/Parallel) ซึ่งประกอบด้วย ปั๊มน้ำจำนวน 2 ตัว สลับกันทำงานและจะเสริมช่วยอีกตัวเมื่อมีการใช้น้ำมากขึ้น

– Mini Booster Pump
โครงสร้าง : ประกอบด้วยปั๊มน้ำพร้อมมอเตอร์ ถังแรงดันไดอะแฟรมขนาดเล็ก สวิทซ์ควบคุมแรงดัน เกจวัดแรงดัน ข้อต่อ 5 ทาง และเช็ควาล์ว
มอเตอร์ : ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 Hz พร้อมสวิซ์กันความร้อนเพื่อป้องกัน มอเตอร์ไหม้
การใช้งาน : เหมาะสำหรับใช้ในบ้านพักอาศัย หรืออาคารสำนักงานขนาดเล็ก
บูสเตอร์ปั้ม (Booster pump) หรือปั้มน้ำเสริมแรงดัน คือระบบปั้มน้ำที่ทำหน้าที่เพิ่มและรักษาแรงดันน้ำในระบบท่อส่งน้ำในอาคารให้มีแรงดันที่คงที่สม่ำเสมอ โดยสามารถกำหนดแรงดันน้ำที่ต้องการใช้งานได้ เหมาะกับระบบที่มีการใช้น้ำสูง และมีแรงดันน้ำไม่พอ ซึ่งมีการใช้งานอย่างกว้างขวางทั้งในอาคารใหญ่ จนกระทั่งในครัวเรือนที่มีการใฃ้น้ำในปริมาณมาก
หลักการทำงานของ Booster Pump
เมื่อมีการเปิดใช้น้ำในระบบ ระดับแรงดันจะค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ จนถึงค่าที่ตั้งไว้ สวิตช์แรงดัน (Pressure switch) จะสั่งให้ระบบจ่ายไฟให้มอเตอร์ทำงานจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบ ระดับแรงดันน้ำจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงค่าที่กำหนดสวิตช์แรงดันก็จะสั่งให้ระบบหยุดจ่ายไฟ แต่ในกรณีที่มีการใช้น้ำมากจนปั้มตัวที่หนึ่งทำงานไม่ทันทำให้ระดับแรงดันตกลงหรือไม่เพิ่มขึ้น ตู้ควบคุมปั้มน้ำก็จะสั่งให้ปั้มอีกตัวทำงานเสริม (ในกรณีที่เป็นชุดบูสเตอร์ที่มีปั้มสองตัวขึ้นไป) จนค่าแรงดันน้ำในระบบเพิ่มขึ้นและคงที่ปั้มจึงจะหยุดการทำงาน
การเพิ่มแรงดันน้ำในระบบโดยบูสเตอร์ปั้มนั้น จำเป็นต้องอาศัยถังแรงดันไดอะแฟรม ( Pressure Diaphragm Tank ) เข้ามาช่วยในระบบเพื่อหน่วงการทำงานของปั้ม ช่วยรับแรงกดและแรงกระแทกของน้ำในระบบขณะที่ปั้มหยุดหรือเริ่มทำงาน
ลักษณะการใช้งาน Booster Pump
1. จ่ายน้ำขึ้นสู่อาคารโดยตรง โดยสูบน้ำจากบ่อพักน้ำใต้ดินเข้าสู่ระบบในอาคารโดยตรง ส่วนมากจะใช้ในอาคารสูงไม่เกิน 5 ชั้น ( แล้วแต่ความสามารถของตัวปั้ม )
2. ช่วยเสริมแรงดันในระบบอาคารสูง ทำหน้าที่เสริมแรงดันน้ำในชั้นบนๆ ที่อยู่ติดกับถังเก็บน้ำบนดาดฟ้าทำให้แรงดันน้ำไม่เพียงพอ
ส่วนประกอบ Booster pump
1. ปั๊มน้ำ (Centrifugal pump)
2. เช็ควาล์ว (Quick closing check valve)
3. วาล์วปิด/ เปิด (Gate valve)
4. ท่อร่วมทางจ่าย (Discharge header)
5. ถังไดอะแฟรม (Pressure diaphragm tank)
6. ตู้คอนโทรล (Control panel)
7. สวิทซ์แรงดัน (Pressure switch)
8. ข้อต่อยืดหยุ่นได้ (Flexible connection)
9. วาล์วพิเศษ (Special check valve)
10. เกจที่ท่อทางจ่าย (Pressure gauge)
11. โครงฐานเหล็ก (Common base)