ปั๊มน้ำทรานเฟอร์ (Transfer Pump) คือ รับ -ส่ง น้ำจากต้นทางไปยังปลายทางหรือจาก บ่อด้านล่างส่งไปบ่อด้านบน นิยมใช้กันมาก ในอพาร์ทเม้นท์ แมนชั่นหรืออาคารตึกสูง คอนโดมิเนียมหลักการทำงาน ของระบบปั๊มน้ำทรานเฟอร์ คือ การเติมน้ำจากต้นทางไปปลายทางอาศัยความต่างระดับของระดับน้ำนำมาควบคุมการทำงานโดยใช้ก้านอิเล็คโตด(Electrode) ซึ่งรับสัญญาณโดย Float less Level Relay หรือจะใช้ลูกลอยแทนการควบคุมด้วย Floatless Level Relay ก็ได้ ระบบปั๊มน้ำทรานเฟอร์ เป็นการควบคุมใช้ปั๊มเพียงตัวเดียว หรือ 2 ตัวก็ได้แต่คอนโทรล 2 ปั๊มต้องมีฟังก์ชันการสลับการทำงานของปั๊มน้ำด้วย

ลักษณะเด่นของ PACKAGED TRANSFER PUMP SET
1. สามารถนำไปติดตั้งเข้ากับท่อจ่ายน้ำขึ้นอาคารได้เลย
2. ลดเวลาในการติดตั้งอุปกรณ์
3. ไม่ต้องเดินสายไฟจากตู้ควบคุมไปยังตู้ปั๊มน้ำ


1 2