เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยเวสเทค จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้บริการสินค้า เกี่ยวกับปั๊มน้ำในอาคารสำนักงานขนาดย่อมจนถึงขนาดใหญ่, อาคารสูง, อพาร์ตเมนต์, โรงแรมและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้การทำงานของปั๊มมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถตอบสนองความต้องการ ทั้งในด้านการใช้งาน คุณภาพ การบริการและราคาเหมาะสม โดยมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า

เป้าหมาย

เป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการเกี่ยวกับ ระบบสุขาภิบาล ระบบระบายอากาศ และระบบไฟฟ้าที่เป็นมาตรฐานระดับโลก

วิสัยทัศน์

  1. นำเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้า โดยเน้นตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ
  2. มีธรรมาภิบาล ตอบแทนสังคม และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ต่อส่วนรวม และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
  3. ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในการปฎิบัติงานเป็นระบบองค์กร และการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสำคัญ

ตัวอย่างผลงาน งานบริการที่ผ่านมา

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ได้ให้ความไว้วางใจ บริษัท ไทยเวสเทค จำกัด เป็นผู้ดูแลติดตั้งและให้บริการ

 

 

 

COMPANY PROFILE THAIVESTEC >> new Company Profile Thaivestec