ผลงานและบริการ

FAN & BLOWER

พัดลมโบลว์เวอร์สำหรับงานอุตสาหกรรม
การผลิต, ภาคเกษตรกรรม,การก่อสร้าง
และภาคครัวเรือน

SUBMERSIBLE PUMP

Submersible Pump คือ ปั้มจุ่ม หรือ
ปั้มบาดาล ที่สามารถทำงานในน้ำ เพื่อ
ดูดน้ำจากในบ่อส่งไปตามท่อ

VENTILATION

ผลิตภัณฑ์ของเรารองรับความทุกความต้องการของลูกค้าในแง่ของประสิทธิภาพที่ดีและการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านพัดลม

ตัวอย่างผลงาน งานบริการที่ผ่านมา

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ได้ให้ความไว้วางใจ บริษัท ไทยเวสเทค จำกัด เป็นผู้ดูแลติดตั้งและให้บริการ