ปั๊มน้ำ EBARA Standard & Industrial Pump

Brand EBARA เป็น Brand ที่มีการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพของระบบอย่างสม่ำเสมอ ด้วยความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์, การจำลองและการจัดการการไหลของของเหลวในการออกแบบและการผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง. ทำให้ THAIVESTEC เลือก EBARA เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบริการลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกๆ งาน

ปั้มน้ำ EBARA Standard Pump และ EBARA Industrial Pump มีให้เลือกหลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับการใช้งานจริง อาทิ ปั๊มน้ำแบบ Stainless Steel Pump, Self Priming, Submersible Pump เป็นต้น

เลือกรุ่นปั๊มน้ำ EBARA ที่ต้องการ

ปั๊มน้ำ EBARA Water Pump Stainless Steel Volute JESX-JEX Series

EBARA Stainless Steel Volute JESX-JEX Series
Self Priming electropump manufactured in stainless steel AISI 304 suitable for water supply, domestic pressure boosting and small irrigation systems, pool and tank emptying and general clean water pumping.

Materials
- Pump body, casing cover in AISI 304
- Shaft in AISI 303
- Impeller in AISI 304 for JEX, in technopolymer for JESX
- Mechanical seal in carbon/ceramic/NBR

Document Support:

Self Priming Pumps in AISI 304


ปั๊มน้ำ EBARA Stainless Steel Volute CDX Series

EBARA Stainless Steel Volute CDX Series
Single impeller centrifugal pumps with hydraulic components manufactured from stainless steel AISI 304, suitable for pressure boosting, water supply, treatment & irrigation, air conditioning system and general water pumping including moderately aggressive liquids.

Materials
- Pump body, impeller, diffuser and casing cover in AISI 304
- Shaft in AISI 303
- Bracket and motor casing in aluminium
- Mechanical seal in carbon/ceramic/NBR
- Special mechanical seal are available on demand.

Document Support:

Centrifugal Pumps - in AISI 304


ปั๊มน้ำ EBARA Stainless Steel Volute 2CDX Series

EBARA Stainless Steel Volute 2CDX Series
Twin impeller centrifugal pumps with hydraulic components constructed in stainless steel AISI 304, suitable for pressure boosting, water supply, water treatment & irrigation, air conditioning systems and general water pumping including moderately aggressive liquids.

Materials
- Pump body, impeller, diffuser and casing over in AISI 304
- Shaft in AISI 303
- Bracket and motor casing in aluminium
- Mechanical seal in carbon/ceramic/NBR
- Special mechanical seal are available on demand.

Document Support:

Centrifugal Pumps - in AISI 304


ปั๊มน้ำ EBARA Stainless Steel Volute 3 Series

EBARA Stainless Steel Volute 3 Series
Centrifugal Pumps in AISI 304 3 Series
End Suction Centrifugal pumps in accordance with DIN 24255 made of stainless steel AISI 304, applications include water boosting, heating system, air-conditions, washing systems and many other industrial applications. WRAS approved pumps are available upon request.

Materials
- Pumps body, impeller, casing cover and shaft in AISI 304
- Mechanical seal in carbon/ceramic/NBR for standard version
- Mechanical seal in  carbon/ceramic/FPM for H version
- Mechanical seal on SiC/SiC/FPM for HS version

Document Support:

Centrifugal Pumps - in AISI 304


ปั๊มน้ำ EBARA Stainless Steel Volute 3L Series

EBARA Stainless Steel Volute 3L Series
Centrifugal Pumps in AISI 304 3 Series
End Suction Centrifugal pumps in accordance with DIN 24255 made of stainless steel AISI 304, applications include water boosting, heating system, air-conditions, washing systems and many other industrial applications. WRAS approved pumps are available upon request.

Materials
- Pumps body, impeller, casing cover and shaft in AISI 304
- Mechanical seal in carbon/ceramic/NBR for standard version
- Mechanical seal in  carbon/ceramic/FPM for H version
- Mechanical seal on SiC/SiC/FPM for HS version

Document Support:

Centrifugal Pumps - in AISI 316