ปั๊มน้ำ EBARA Custom Pump


Brand EBARA เป็น Brand ที่มีการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพของระบบอย่างสม่ำเสมอ ด้วยความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์, การจำลองและการจัดการการไหลของของเหลวในการออกแบบและการผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง. ำให้ THAIVESTEC เลือก EBARA เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบริการลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกๆ งาน

ปั้มน้ำ EBARA Custom Pump มีให้แบบปั๊มน้ำแนวนอน (Horizontal Pump) ปั๊มน้ำแนวตั้ง (Vertical Pump) รวมถึงปั๊มน้ำแบบ Submersible Pump เป็นต้น

เลือกรุ่นปั๊มน้ำ EBARA ที่ต้องการ

EBARA CN Series (Horizontal double suction volute pumps)

EBARA CN Series (Horizontal double suction volute pumps)

Features:
-
Split case design permits easy disassembly, that is, inspection is simplified, it is not necessary to disturb pump alignment and suction & discharge piping when parts replacement is necessary.
- Double suction with advanced design of suction performance ensures high suction lifts even with large capacities. Compared with conventional double suction design, with the possibility of using a high speed motor, such system and related facilities can be installed in a small area.

Document Support:

Horizontal Double Suction Volute Pumps


ปั๊มน้ำ EBARA Stainless Steel Volute CDX Series

EBARA HZ Series (Horizontal Mixed - Flow pumps)

Applications:
- River water drainage; Water transfer for sewerage works
- Irrigation and drainage for agricultural
- Water intake/transfer for general industrial

Features:
- Split case design permits easy maintenance.
- High efficiency over a wide range.
- Guaranteed high performances, quality and prompt delivery.

Document Support:

Horizontal Mixed-Flow pump


ปั๊มน้ำ EBARA Stainless Steel Volute 2CDX Series

EBARA HS Series (Horizontal Axial - Flow pumps)

Applications:
- River water drainage
- Irrigation and drainage for agricultural
- Water intake/transfer for general industrial use

Features:
- Higher operating efficiency over a wide range of capacities reduce operation cost.
- Simple construction permits easy maintenance.
- Guaranteed high performance, quality and prompt delivery..

Document Support:

Horizontal Axial-Flow Pump