ปั๊มน้ำ CALPEDA

คาลปีด้า คาลปีด้า คือผู้วิจัยพัฒนาและ ผลิตเครื่องสูบน้ำและระบบ ชั้นนำ จากทวีปยุโรป เพื่อใช้งานสำหรับ ภาคอุตสาหกรรม ระบบส่งน้ำอาคาร ระบบเกษตรชลประทาน ระบบการระบายและ บำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งระบบภายในบ้านพักอาศัย ซึ่งมีสายการผลิต มากกว่า 2,000 ชนิดของเครื่องสูบน้ำ โดยได้มีฐานการผลิตที่เมือง Montorso Vicentino (Vicenza) บนพื้นที่กว่า 30,000 ตารางเมตร ในประเทศอิตาลี

Single and twin impeller centrifugal pumps - เครื่องปั๊มน้ำชนิดใบพัดเดี่ยว และใบพัดคู่ รุ่น C CALPEDA Single and Twin impeller centrifugal pumps
ปั๊มน้ำชนิดใบพัดเดี่ยว และใบพัดคู่
Calpeda เครื่องปั๊มน้ำสูบระบายชนิดจมน้ำ - Calpeda Submersible drainage and sewage pumps CALPEDA Submersible drainage
and sewage pumps

เครื่องปั๊มน้ำสูบระบายชนิดจมน้ำ

Calpeda Multi-stage pumps - เครื่องปั๊มน้ำชนิดหลายใบพัดCALPEDA Multi-Stage pumps
เครื่องปั๊มน้ำชนิดหลายใบพัด

 

Submersible bore-hole pumps - เครื่องปั๊มน้ำ บ่อบาดาลCALPEDA Submersible bore-hole pumps
เครื่องปั๊มน้ำบ่อบาดาล

 

CALPEDA Swimming-pool and whirpool pumps - เครื่องปั๊มน้ำหมุนเวียนสระว่ายน้ำCALPEDA Swimming-pool and whirpool pumps
เครื่องปั๊มน้ำหมุนเวียนสระว่ายน้ำ
CALPEDA Circulating pumps - เครื่องปั๊มน้ำระบบหมุนเวียนCALPEDA Circulating pumps
เครื่องปั๊มน้ำระบบหมุนเวียน
CALPEDA Self-Priming Pumps - เครื่องปั๊มน้ำชนิดไม่ต้องล่อน้ำCALPEDA Self-Priming pumps
เครื่องปั๊มหอยโข่ง ชนิดไม่ต้องล่อน้ำ
CALPEDA Pressure boosting and fire-fighting sets - เครื่องปั๊มน้ำ ระบบดับเพลิง และระบบเสริมแรงดันCALPEDA Pressure Boosting & Fire Fighting Set
เครื่องปั๊มน้ำระบบดับเพลิง และระบบเสริมแรงดัน